Wine in Moderation

Wereldwijd wordt onderkend dat het nuttigen van alcoholische dranken niet zonder risico is. Dit geldt ook voor wijn. Teveel alcohol is niet goed voor de gezondheid. Net zo min als teveel suiker, teveel vet of te weinig bewegen. Omdat wijn drinken ook positieve kanten kent, is het van belang dat wijndrinkers weten wat verantwoorde wijnconsumptie precies inhoudt. Daarom is Wine in Moderation ontwikkeld, een internationaal initiatief dat lokaal per land wordt ondersteund. Door aansluiting kan Nederland profiteren van de internationale kennis op het gebied van verantwoorde wijnconsumptie. In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gesteund en was één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholische dranken.

De KVNW neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de verstrekking van wijn en wil verantwoorde wijnconsumptie bij de consument verder stimuleren.

 

  

 

Hou je van wijn en wil je meer?
kijk dan op www.wineinmoderation.eu

Weldam Wines is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en steunt daarom Wine in Moderation. Wij zouden het op prijs stellen als u ons ondersteunt in deze campagne tot een succes te maken door de communicatie richting de consument te gebruiken.